FANDOM


Yang Xiao Long (Dương Tiểu Long) là một trong những nhân vật chính được giới thiệu và là nhân vậy thứ 5 được giới thiệu trong RWBY​. Vũ khí của cô là Đôi Găng Sắt-Bắn Tầm Xa (Dual Ranged Shot Gaunlet) (DRSG), tên là Ember Celica (Tà Dương).

Xuất hiện lần đầu vào ngày 1 tháng 6,2013 tại Akon ở Dallas trong "Yellow" Trailer, trong lúc cô đang thẩm vấn Junior để lấy thông tin, và chiến đấu với hắn ở lúc sau cùng với các tay sai trong Câu lạc bộ của Junior.

Tham khảoSửa đổi

  1. RWBY Pre-Show Livestream
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.