FANDOM


Sun Wukong (Tôn Ngộ Không) là một Faunus xuất thân từ Vương quốc Vacuo, sau đó chuyển đến Vương quốc Mistral. Cậu là đội trưởng của Đội SSSN, xuất hiện lần đầu tiên trong phần 1, tập 15. Vũ khí của cậu là một cây gậy có thể xếp gọn lại được, và cũng có thể tách ra thành hai cây nhị khúc côn kết hợp với súng, được gọi là Ruyi Bang (Như Ý Bổng) và Jingu Bang (Kim Cô Bổng).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.