FANDOM


WOR Aura 14

Glynda Goodwitch sử dụng Semblance của cô

Semblance (Vẻ Bề Ngoài) là sức mạnh đặc biệt của một số nhân vật trong RWBY.

Mô tảSửa đổi

Người sử dụngSửa đổi

Adam TaurusSửa đổi

Dao Cắt Mặt Trăng (Moonslice)

Blake BelladonnaSửa đổi

Bóng Ảnh (Shadow)

Emerald SustraiSửa đổi

Ảo Giác Cá Nhân (Individual mental hallucinations)

Flynt CoalSửa đổi

Bộ Tứ Sát Nhân (Killer Quartet)

Glynda GoodwitchSửa đổi

Dịch Chuyển Vật Thể (Telekinesis)

Hazel RainartSửa đổi

Ức Chế Đau Đớn (Pain Suppression)

Jaune ArcSửa đổi

Khuếch Đại Aura (Aura Amplification)

Lie RenSửa đổi

Che Giấu Cảm Xúc Tiêu Cực (Masks Negative Emotion)

Neopolitan Sửa đổi

Ảo Ảnh (Illusions)

Nora ValkyrieSửa đổi

Dẫn Điện Vào Cơ Bắp (Channels Electricity to Muscles)

Pyrrha NikosSửa đổi

Đối Cực (Polarity)

Qrow BranwenSửa đổi

Bất Hạnh (Misfortune)

Raven BranwenSửa đổi

Tạo Cổng Dịch Chuyển (Portal Creation)

Ruby RoseSửa đổi

Tốc Độ (Speed)

Sun WukongSửa đổi

Hành Tôn (Via Sun)

Velvet ScarlatinaSửa đổi

Bắt Chước (Mimicry)

Weiss SchneeSửa đổi

Nét Khắc (Glyphs)

Winter SchneeSửa đổi

Nét Khắc (Glyphs)

Yang Xiao LongSửa đổi

Hấp Thụ Đòn Tấn Công (Draws Strength from Hits)

Tam KhoaSửa đổi

Tham KhảoSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.