FANDOM


13 00006

Scroll của Jaune

Scroll (Cuộn) là một đồ vật có chức năng hoạt động giống như một máy tính bảng có thể thu gọn và phát ra hình chiếu lập thể. Nó có thể đo đạc Aura của người sử dụng nó, và hiển thị điều đó dưới dạng một thanh sinh mệnh hoặc bên cạnh những thanh sinh mệnh của mỗi thành viên chung tổ đội với người sở hữu. Nó còn có thể quay phim và phát sóng trực tuyến.

Mô tảSửa đổi

Tam khoaSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.