FANDOM


Roman Torchwick là nhân vật phụ bên phe phản diện trong thế giới RWBY. Vũ khí của anh là một cây gậy ba-toong được đặt tên là Melodic Cudgel (Dùi Cui Du Dương).