FANDOM


Pyrrha Nikos (Chiến Thắng Màu Lửa) là một học sinh của Học viện Beacon và thành viên của Đội JNPR.

Vũ khí của cô gồm cây lao Miló (Nói) và tấm khiên Akoúo̱ (Nghe) . Miló là một cây lao màu đồng đỏ có thể biến hình thành súng trường hoặc kiếm ngắn Xiphos. Akoúo̱ là một tấm khiên tròn kiểu Hy Lạp (Hoplon).