FANDOM


Nora Valkyrie là học sinh của Học viện Beacon, là thành viên của Đội RNJR và từng là một trong những thành viên còn của Đội JNPR. Vũ khí của cô là Magnhild (Chiến Đấu Mạnh Mẽ) - một cây búa có thể biến hình thành súng phóng lựu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.