FANDOM


V4 08 00014

Loài người là một trong hai giống loài có trí tuệ sống trong Thế giới Remnant (chủng tộc kia là Faunus)

Thế giới mà loài người đang sống là "tàn dư" của Thời Đại Con Người sau khi nhân loại bị Thần Bóng Tối hủy diệt, mà nguyên nhân là từ cuộc nổi loạn không thành công của Salem.

Tổng quanSửa đổi

Các sự kiệnSửa đổi