FANDOM


Lie Ren (Liệp Nhân/Liệt Liên), bạn bè thường gọi cậu bằng họ Ren, là một học sinh của học viện Beacon, thành viên của Đội RNJR và từng là thành viên của Đội JNPR. Vũ khí của cậu là một cặp súng tự động màu xanh lá có gắn lưỡi liềm dọc phía dưới nòng súng, được đặt tên là StormFlower (Hoa Bão).[1]

Tham khảoSửa đổi

  1. Facebook của Monty Oum