FANDOM


Jaune Arc là đội trưởng Đội JNPR, và đội tạm thời RNJR .Vũ khí của cậu là Crocea Mors (Thần Chết Vàng), gồm một thanh kiếm và một vỏ gươm có thể biến thành cái khiên. Vũ khí này đã được truyền lại trong gia đình cậu từ cụ cố của cậu, là người từng sử dũng vũ khí này trong Cuộc Đại Chiến .

Cậu xuất hiện lần đầu lúc gần kết của tập đầu tiên - "Ruby Rose"; cậu nôn mửa trên Tàu Bay và được tạm đặt biệt danh là "Nhóc Ói" bởi Yang Xiao Long và Ruby Rose.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.