FANDOM


Hist1 00005

Một tinh thể Dust

Dust (Bụi) là một nguồn năng lượng trong Thế giới Remnant. Các tính chất vật lý của nó vô cùng hữu dụng trong nhiều mục đích khác nhau, đặc biệt là ứng dụng của nó trong vũ khí của các nhân vật.

Cái tên "Bụi" ngụ ý nhắc đến trạng thái nguyên thủy mà từ đó sinh ra loài người. Dust là một nguồn tài nguyên thiên nhiên, đôi khi còn được gọi một cách văn vẻ là "cơn thịnh nộ của thiên nhiên",[1] hoặc gọi theo cách học thuật là tác nhân của năng lượng.[2]

Nguồn gốcSửa đổi

Mô tảSửa đổi

Phân loạiSửa đổi

Dạng tinh thể và dạng bộtSửa đổi

Ứng dụngSửa đổi

Chiến đấuSửa đổi

Sản xuất và phân phốiSửa đổi

Tam khoaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. RWBY phần 1, tập 1: "Ruby Rose"
  2. RWBY phần 1, tập 2: "The Shining Beacon"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.