FANDOM


WOR Aura 03

Các Aura

Aura (Hào Quang) là dạng hữu hình của linh hồn mỗi con người trong vũ trụ RWBY, và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Chúng mang lại những khả năng và sức mạnh riêng biệt tùy theo mỗi cá nhân và phụ thuộc vào một số yếu tố như kinh nghiệm, sự rèn luyện, và tài năng bẩm sinh.

Mô tảSửa đổi

Năng lựcSửa đổi

  • Phòng thủ
  • Tấn Công
  • Khai mở Aura
  • Trị thương

Sự vận độngSửa đổi

Lưu trữSửa đổi

Giải thi đấuSửa đổi

Tam KhoaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi