FANDOM


Adam Taurus (Nhân Ngưu) là cầm đầu của tổ chức White Fang (Nanh Trắng) và là nhân vật nam đầu tiên được giới thiệu. Anh mang Mặt Nạ Grimm và vũ khí của anh là kiếm Wilt (Tàn Lụi) và vỏ kiếm Blush (Ửng Đỏ) gắn liền được với nhau. Xuất lần đầu trong "Black" Trailer.

Adam hợp tác cùng Blake Belladonna để tấn công một con tàu đang vận chuyển Dust, nhưng đã từ biệt ở cuối sự việc. Xuất hiện một lần nữa ở cuối Tập 12 Volume 2.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.