FANDOM


"העולם של רמנאנט הוא מקום מסוכן, במיוחד לאדם. במהלך אין ספור השנים שבהם התהלכה האנושות על פני הכוכב, ציוויליזיות רבות קמו ונפלו."
—הסבר.
רמנאנט

רמנאנט, כפי שנראה מהחלל החיצון. הירח שלו סובב סביבו.

רמנאנט הוא כוכב לכת ארצי מיושב המשמש ככוכב הבית של בני האדם, הפאונוס, והגרים. רמנאנט מאופיין בעיקר בזכות "אבק," מקור אנרגיה טבעי המשמש לשלל סיבות בחיי היום-יום.

גאוגרפיהעריכה

היסטוריהעריכה

היסטוריה מוקדמתעריכה

מרבית הידע על ההיסטוריה המוקדמת של רמנאנט נשכחה או נאבדה עם השנים, כאשר חלק מהאירועים אשר פקדו את הכוכב נהפכו לבסוף לאגדות וסיפורי פיות בקרב האוכלוסיה.

לפי האגדות המוקדמות ביותר, האנושות נולדה מחומר הנקרא אבק; בני האדם הראשונים היו חזקים ובעלי משאבים, אך מצאו את עצמם נלחמים על השרדות כנגד גזע של יצורים חסרי נשמה אשר כונו "גרים," יצורי אופל ממקור לא ידוע אשר סימנו את האנושות כמטרתם.

כאשר היה נראה כי הגרים החלו להביס את בני האדם, האנושות גילתה משאב אנרגיה חזק שעזר להם להלחם באיומי הגרים: משאב זה כונה "אבק," על שם החומר ממנו נוצרה האנושות. מצוידים באבק, אשר כונה "זעם הטבע" על ידם, בני האדם הצליחו להפוך את היוצרות על הגרים ולבלומם.

שנים רבות לאחר מיכן, בתקופה לא ידועה, נווד זקן זכה לביקור מעת ארבע אחיות, כאשר כל אחת הביעה דרך מסוימת של נחמדות וחמלה אליו. הנווד הזקן, כאות תודה, העניק לכל אחת מהאחיות כוחות חזקים, וארבע האחיות, בתור התגלמויות של עונות השנה, שוטטו ברמנאנט והפיצו את מתנותיהן; אירוע זה הפך עם השנים לאגדת עם הידועה בתור "סיפור העונות."

המלחמה הגדולה ועידן הציידיםעריכה

תקריות פאונוסעריכה

העידן המודרניעריכה

שלטוןעריכה

תרבותעריכה

טכנולוגיהעריכה

מאחורי הקלעיםעריכה

יצירהעריכה

אחרעריכה