FANDOM


קרב מצודת הארמון היה קרב שהתרחש במהלך מהפכת הפאונוס למען זכויות, מלחמה בה הפאונוס הכריזו מלחמה על בני האדם למען שיפור זכויותיהם האזרחיות והחוקתיות.

הקרב התרחש בשנה השלישית של המלחמה, ונחשב לנקודת מפנה חשובה; בהמלך קרב זה, מפקד של כוחות בני האדם, גנרל לאגון, תכנן להתקיף את הפאונוס בבסיסם במצודת הארמון במהלך החשכה, בשנתם. הגנרל הלא המנוסה שכח לגבי יכולת ראיתם המשופרת של הפאונוס בלילה, וקרב עצום התרחש במקום.

למרות כוחותיו הרבים של לאגון, בני האדם נחלו תבוסה קטלנית בידי הפאונוס, והגנרל עצמו נלכד בידי הפאונוס.