FANDOM


"בית לכל ספר תחת השמש."
—סיסמת החנות.
חנות הספרים של טוקסון

מרקורי ואמרלד יוצאים מפתח החנות.

סחר הספרים של טוקסון הייתה חנות ספרים בעיר וייל; החנות הוקמה והייתה בבעלותו של טוקסון, עריק של הניב הלבן, לפני הרצחו.

היסטוריהעריכה

חנות הספרים הוקמה או נרכשה על ידי טוקסון זמן לא ידוע לפני שהחליט לערוק מהניב הלבן ולברוח לממלכת וקאו. לא ברור אם החנות הייתה עסק קש עברו הניב הלבן, או חנות עצמאית שבה טוקסון עבד בשעות הפנאי שלו מארגון.

לאחר שעריקתו של טוקסון התגלתה, מרקורי בלאק ואמרלד סוסטראי - עמיתים של הניב הלבן - נשלחו לחנות במטרה להתנקש בחייו של טוקסון. לאחר מותו של הפאונוס העריק, לא ידוע מה עלה בגורל החנות.

תוכן ומוצריםעריכה

בתור חנות ספרים, סחר הספרים של טוקסון מכרה סוגים שונים של כתבי עת, הכללו ספרים, רומנים, וחוברות קומיקס. החנות מכרה עותקים משומשים וחדשים כאחד.

בין הספרים שנמכרו בחנות היו:

מסיבות לא ידועות, לחנות לא היה עותק אחד של הספר מסע הצלב השלישי.

מאחורי הקלעיםעריכה

  • במקור, צוות הפיתוח של RWBY תכנן להציג סצנה בה מרקורי ואמרלד נראים יוצאים מחנותו של טוקסון כאשר דמו ניתז על חלון החנות, אך רעיון זה נחתך לפני צאת הפרק "היום הכי טוב."

הופעותעריכה