FANDOM


בני האדם נלחמים בגרים

איור הממחיש את מאבקם של בני האדם ביצורי הגרים, עם כוח האבק לצידם.

מלחמת בני האדם והגרים הייתה אחת המלחמות המוקדמות ביותר, אם לא המוקדמת ביותר, שהתרחשו בכוכב רמנאנט, שבמהלכו בני האדם, אז עוד גזע חדש וצעיר, נלחמו בגרים, יצורי אופל שמטרתם היחידה הייתה להכחיד את האנושות.

מהלך המלחמה ותוצאותיהעריכה

לפי האגדות המוקדמות ביותר ברמנאנט, בני האדם נוצרו מחומר מסוים שנקרא 'אבק.' כבר אז, בני האדם המוקדמים היו ידועים כחכמים, חזקים ובעלי משאבים, והם החלו בבניית ציוויליזציות שונות שנפלו במהלך אלפי השנים הבאות. גורלו של המין האנושי הוטל בספק עם הופעתם של יצורי הגרים, אשר קמו זמן קצר לאחר עלייתם של בני האדם עם מטרה אחת: להשמיד את האנושות ולהחזיר את קיומם לאפלה.

המלחמה החלה עם ידם של הגרים על העליונה, שכן היו הם רבים במספר ופראיים. בסופו של דבר, בני האדם גילו מקור אנרגיה חדש, מינרל שלו הם החליטו לקרוא "אבק", על שם החומר ממנו הם נוצרו. עם כלים חדשים ברשותם, בני האדם הצליחו לבלום את הגרים ולמנוע את הכחדתם. למרות זאת, האיום על גורל האנושות מצד הגרים ימשיך לשרור למשך אלפי השנים הבאות.

לאחר שהגרים נבלמו, בני האדם המשיכו בבניית ממלכות ותרבויות שונות במרוצת השנים, ואימנו לוחמים מסוימים שנקרא "ציידים" להלחם בגרים ולשמור על השלום מפניהם. בעת החדשה של רמנאנט קמו ארבע ממלכות שכולן שומשו כמפלט מהגרים: וייל, אטלס, וקאו ומיסטראל.

הופעותעריכה

RWBYעריכה

ווליום 1