FANDOM


לאגון היה איש צבא ששימש כגנרל של כוחות בני האדם במהלך מלחמת מהפכת הפאונוס, וזכור בעיקר בשל כשלונו במהלך קרב ארמון המצודה בשנה השלישית של המלחמה.

גנרל לאגון ניסה להפתיע חיילי פאונוס בלילה באזור הנקרא ארמון המצודה, אך שכח שלפאונוס הייתה יכולת ראייה משופרת בלילה; כוחותיו של לאגון סבלו תבוסה קשה, והגנרל עצמו נלכד על ידי כוחות פאונוס.

הופעותעריכה