FANDOM


וקאו-סמל

הסמל של ממלכת וקאו.

וקאו היא אחת מארבעת הממלכות המתקיימות בעת המודרנית של רמנאנט, לצד וייל, אטלס, ומיסטרל. הממכלה נמצאת מערבית לוייל, על אותה יבשת.

בדומה לשאר הממלכות, וקאו נשלטת על ידי מועצה שמטרתה היא להציג ולשרת את רצון תושביה. אקדמית הציידים של וקאו נקראת אקדמית שייד.

גאוגרפיהעריכה

פאונוס בווקאו צופים בפסטיבל וייטל

פאונוס צופים בפסטיבל וייטל מווקאו.

וקאו נמצאת על היבשת המערבית של רמנאנט, ביחד עם וייל, הנמצאת מזרחית ל-וקאו. מצפונה נמצאת יבשת אשר אינה מיושבת על ידי אף ממלכה. זוהי הממלכה הקטנה ביותר מבחינת שטח, לצד אטלס.

וקאו היא ממלכה מדברית ברובה, ותושביה נאלצים להסתגל לאקלים הקשה שלה.

היסטוריהעריכה

לא ברור מתי וקאו נוסדה, אך בשלב מסוים היא הפכה לחלק מהמלחמה הגדולה כאשר נלחמה בשאר הממלכות. לאחר שנים של לחימה, ארבע הממלכות חתמו על הסכם של שביתת נשק על האי וייטל, שהוביל לעידן של שלום בין וקאו ושאר הצדדים. בעקבות הסכם השלום, ארבע הממלכות החלו לחגוג את האירוע עם פסטיבל וייטל, בו וקאו משתתפת עד היום.

במקביל לשאר הממלכות, גם בווקאו הקימו אקדמיה לאימון ציידים, לוחמים שמטרתם היא להגן על האנשותו מפני גרים וגורמים עוינים אחרים. בווקאו קמה אקדמית שייד.

תרבותעריכה

מאחורי הקלעיםעריכה

גלריהעריכה