FANDOM


רובי: "מה זה? זה נראה מדהים!"
אובלק: "זה, ילדתי היקרה, גרים."
— רובי רוז ובארתולומיאו אובלק צופים בעדר גולית.
עדר של גולית

עדר של גולית צועד ליד גבולות ממלכת וייל.

גולית הוא זן יונק יבשתי של יצורי הגרים. זהו בין המינים החזקים של הגרים.

תיאורעריכה

ביולוגיהעריכה

הגולית מזכיר בצורתו פיל; יצור גרים זה הוא בעל גוף גדול ושחור, חדק עבה וארוך, זוג חטים ארוכים ומעוקלים, ואפרכסות אוזניים רחבות. בדומה לשאר יצורי הגרים, גופו של הגולית מכוסה בלוחיות עצם לבנות בגדלים שונים, ועל ראשיהם ישנה מסכה מעותרת בסממנים אדומים.

הגולית הוא בין הגדולים שביצורי הגרים היבשתיים, וגודלם של חברים מבוגרים יותר בזן יכול להגיע לגובה של כ-20 קומות.

התנהגותעריכה

"אל תחששי, רובי; הגולית האלה לא מעוניינים בנו. רובי, לא כל יצור גרים הוא חסר בינה, או יותר נכון לא כל יצור גרים הוא עדיין חסר בינה. את רואה, הגרים שלפנייך הם כל כך חזקים, כל כך עיליים לגרים שלחמת, שללא ספק הם חיו במשך מאות שנים, ובזמן שבין הריגת בני אדם לבין התקפת גבולותינו, הם עשו משהו אחד חשוב: הם למדו. הם למדו שכאשר הם תוקפים את גבולותינו, הם כנראה ימותו, ומה שחסר לנו בכוח, אנו מפצים בכוח רצון, והריגת אדם אחד רק משוך עוד."
—אובלק מסביר על הגולית לרובי.
גולית בהר גלן

גולית מסתובבים בהר גלן.

הגולית הם בעלי אינטליגנציה גבוהה יותר מיצורי גרים אחרים; בזמן שיצורי גרים כמו ביו-זאבים נוהגים לתקוף בני אדם בפזיזות מבלי לנסות להבין את אויביהם, הגולית הבינו עם השנים שתקיפה פזיזה וניסיון מתמיד לחסל את המין האנושי יוביל אך ורק למותם.

לעומת גרים אחרים, הגולית לא נוהגים להיות תוקפניים כלפי בני האדם באופן עקבי: יצורים אלה מודעים להשלכות של הרג בני אדם, ולא תוקפים בני אדם ביהירות; עם זאת, הגולית אף פעם לא מתרחקים יותר מדי מגבולותיהן של הממלכות ברמנאנט.

לפי דבריו של דוקטור בארתולומיאו אובלק, הגולית "מחכים," אך לא ברור למה.

בדומה למיני גרים אחרים, הגולית הוא יצור להקה, ולרוב נמצאים מספר פרטים צועדים כשיירה.

כוחות ויכולותעריכה

"אני חושש שרובה הצלפים שלך לא יעשה דבר מלבד להרגיז גרים בגודל כזה."
— אובלק לרובי, בנוגע לחסינות של הגולית.

לעומת הרבה יצורי גרים אחרים, אין תיעוד רב של יכולות או כוחות של הגולית; ידוע כי יצורים אלה הם בעלי כוח פיזי רב, וחסינות גבוהה לנזק, ואף ירי מדויק מרובה צלפים יהווה אך ורק הסחת דעת קטנה עבורם.

היסטוריהעריכה

רובי: "למה הם כל כך קרובים לעיר? מה הם עושים?"
אובלק: "מחכים."
—אובלק לרובי, בנוגע לגולית.
רובי ואובלק צופים בגולית

רובי רוז ובארתולומיאו אובלק צופים בגולית.

בדומה למרבית יצורי הגרים, הגולית היו במלחמה עם בני האדם משחר ההיסטוריה, כאשר כל צד ניסה להשמיד את האחר. למרות זאת, עם השנים, לאחר אבדות גרים רבות, הגולית הבינו שתקיפת בני האדם תסתיים לרוב במותם של הגרים. הבנה זו הובילה את הגולית להפוך ליצורים יותר פסיבים שנמנעים מלתקוף את האוכלוסייה האנושית.

שנים רבות לאחר מיכן, שיירה של גולית נצפתה על ידי רובי רוז ובארתולומיאו אובלק בזמן משימה בהר גלן; אובלק הסביר לתלמידו על הגולית וחוזקם בעוד שפרט אחד הביט אליהם, לפני שהמשיך עם שיירתו.

מאחורי הקלעיםעריכה

  • בהתחשב בגודל האוזניים שלהם, הגולית נראה כמבוסס על הפיל האפריקאי. עם זאת, החטים של הגולית מזכירים את האלו של הממותה.