FANDOM


אקדמית סיגנל היא אקדמית לוחמים יסודית הממוקמת על האי פאץ', הנמצא סמוך לחופי העיר וייל.

בתור אקדמיה יסודית, סיגנל מאמנת לוחמים צעירים לפני שאלה נרשמים לאחת מארבע אקדמיות הציידים המרכזיות, כגון אקדמית ביקון, השוכנת באותה ממלכה כמו סיגנל. זמן הלמידה בסיגנל הוא לפחות כשנתיים, ומרבית התלמידים אמורים לסיים את למידתם שם בגיל 17.

לפי דבריה של רובי רוז, על כל התלמידים בסיגנל להכין נשקים בעצמם.

סגלעריכה

בדומה לשאר האקדמיות ברמנאנט, יסודיים או מרכזיים, סגל סיגנל מורכב מציידים או לוחמים בעלי ניסיון. אנשי סגל ידועים אשר לימדו במהלך השנים בסיגנל כוללים: